Dự án

XƯỞNG ẤP

Diện tích: 5,424 m2

Vị trí: Đồng Nai, Việt Nam

NHÀ MÁY YOGURT

Diện tích: 2,500 m2

Vị trí: Cambodia

NHÀ MÁY POLYTEX

Diện tích: 60,000| Khách hàng: Polytex

Quốc gia: Việt Nam

Car parking & Coffee Shop

Diện tích: 2,000| Khách hàng: Việt Nam

Vị trí: Pleiku - Gia Lai, Việt Nam

NHÀ KHO HÓA SINH VÀM CỎ

Diện tích: 4,000| Khách hàng: Vàm Cỏ

Vị trí: Đồng Nai, Việt Nam

KHO LẠNH HẠ LONG FOOD

Diện tích: 2,500| Khách hàng: Hạ Long Food

Quốc gia: Bình Dương, Việt Nam

NHÀ KHO MINGALADON

Diện tích: 13,500m2| Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

DỰ ÁN MARINE (7 NHÀ)

Diện tích: 5,000| Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Việt Nam

DỰ ÁN NHÀ MÁY MỞ RỘNG SOLTEC

Diện tích: 3,000| Khách hàng: Soltec

Quốc gia: Việt Nam

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Diện tích: 10,000| Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

NHÀ MÁY NUTRIX

Diện tích: 6.000m2| Khách hàng: Thailand

Quốc gia: Thailand

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Diện tích: 6.800m2| Khách hàng: Châu Phi

Quốc gia: Châu Phi

Nhà Xưởng May Mặc Pousung BK06

Diện tích: 38.400m2| Khách hàng: Đài Loan

Quốc gia: Việt Nam

Trường học PG 15 tầng

Diện tích: 6.000m2| Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Phlippines

Nhà máy Thilawa

Diện tích: 8.260m2| Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Nhà máy Kurabe Việt Nam

Diện tích: 10.088m2| Khách hàng: Kurabe

Quốc gia: Bình Dương, Việt Nam

Nhà máy may mặc Pathien

Diện tích: 9.200m2| Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Bệnh viện MCDC

Diện tích: 7.300m2| Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Philippines

Nhà máy hóa chất Winfield

Diện tích: 2.520m2| Khách hàng: Winfield

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy I&H

Diện tích: 4.950m2| Khách hàng: I&H

Quốc gia: Myanmar

Tòa nhà văn phòng Chin Corp

Diện tích: 2.873m2| Khách hàng: Chin Corp

Quốc gia: Myanmar

Trung tâm thương mại VA 6 tầng

Diện tích: 3.150m2| Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Philippines

Nhà máy bao bì

Diện tích: 11.200m2| Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy thép Pomina

Diện tích: 3.000m2| Khách hàng: Pomina Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Đối tác của chúng tôi

CT
Hempel
Blaklader
MCDC
BacViet
BIDV
Ton Dong A
Ton Hoa Sen